Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

4H-YRITYKSEN TIETOSUOJASELOSTE


 

Pvm: 21.10.2018             Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 

4H-yrityksen nimi: Keppihevostalli Knowa         

Yrittäjän nimi: Riina

Osoite: Kajaani      

Sähköposti: riinakyllonen01@gmail.com     

Puhelin: -      

 

Rekisterin nimi

 

4H-yritys       asiakasrekisteri


 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Asiakkuuden hoitaminen


 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

    Asiakkaan nimi ja yhteystiedot

    Asiakkaan erityistarpeet, jos niin on erikseen sovittu

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 

Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan ja enintään 12 kuukautta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

 

Asiakkailta suoraan


 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

 

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

 
©2019 Keppihevostalli Knowa - suntuubi.com